Ивайло Нойзи Цветков

Ивайло Нойзи Цветков седеше в хола и прелистваше за разтуха томче от Фихте, преведено на суахили. „Accidit in puncto, quod non contigit in anno“ – помисли си Нойзи, след което ми мина на ум, че Фихте е твърде лековат за неговото настроение. В този момент телефонът звънна. Беше доктор Михайлов. „Мастер Нойзи, мислех си за […]