Членът на журито Ивайло Нойзи Цветков

Публикувано на КатегорииНовини

Членът на журито Ивайло Нойзи Цветков очакваше следващата група, фигурираща под номер CLXXIV в списъка.
В студиото влязоха 4 момчета с боядисани лица.
„Salve, iuvenes? Quid autem vocatis tuæ?“ – попита Нойзи.
„Immortal Satans de natura sonoris“- отвърна един от младежите, а другите дружно изгрухтяха някакъв поздрав на старонорвежки и опънаха голям винил, на който беше изобразен младият Бурзум!
„Апропо, този лик провокира у мен лек тремор, придружен с кататоничен ступор в смисъла на чисто lamento satanico, с което не искам да ви кажа, че възприемам напълно оня мефистофеловски постулат, че в мен няма милост, значи звяр не съм. Sator arepo tenet opera rotas“- рече Нойзи и отпи от своята чаша сингъл малц.
А младежите от бандата започнаха да изпълняват своят опус, наречен „Tribute to Tomás de Torquemada“ – 27 минутна блекметъл ода, посветена на всеки един уред за мъчение на средновековната инквизиция поотделно.Нойзи мълчаливо съзерцаваше младежите, които точно в този момент пееха за желязната девица (уред с шипове, който би ви накарал да пеете като микс от Краси Аврамов и развален аналогов радиоапарат едновременно).
„Абстрактно е, но някак и психосоматчино“ – помисли си Нойзи – „Във всеки случай белкантото обладава мрачната post mortem любовна дезинтеграция и разпадането на хипофригийската прогресия, съчетано с мрачното проскърцване на макам хиджас в чисто низходящия ред на инверсията на ракохода. Да, това напомня силно за неокласицистичният нихилизъм на музикалната инвенция.“
В този момент групата спря. Някак неусетно беше минал половин час.
„Отлично развитие на този кантус фирмус“ – рече Нойзи – „Допада ми и додекафоничния ричеркар, разделянето на сегментите и първичния крясък de profundis“.
А младежите от групата се спогледнаха. След това единия от тях рече – „Чичка, ако ме напсуваш още веднъж, ше си одим“ – и с трясък затвори от външната страна вратата на студиото.
„Ars longa, vita brevis est“ – си помисли чистачката, леля Кунка, докато наблюдаваше какво се случва…